BODOVÉ STREŠNÉ SVETLÍKY

Bodové strešné svetlíky sú určené k inštalácii na ploché strechy s maximálnym sklonom 15 stupňov a je ich možné inštalovať na strešný otvor.


Technický popis výrobku

KOPULE

Kopule sa vyrábajú z PMMA - akrylátového skla s hrúbkou cca 3 mm, tepelným spracovaním technológiou voľného vyfukovania za tepla. Jednotlivé vrstvy sú prevŕtané a spojené nepriepustnou obojstranne lepiacou páskou. Do vyvŕtaných otvorov je nalepená plastová krytka pre skrutku, ktorá zabraňuje vniknutiu vlhkosti.


Varianty - možnosti

 • podľa počtu vrstiev: jedno, dvoj, troj alebo štvorvrstvové
 • podľa farbv kopule: číré, alebo mliečne
 • podlľa tvaru svetlíka: štvorcové, obdĺžníkové, kruhové, ihlany
 • podľa spôsobu použitia: pevné - presvetľovacie, otváracie - vetracie, výlez na strechu
 • podľa otvárania: ručné, alebo motorové

MATERIÁL

PMMA polymetylmetakrylát

PC polykarbonát je 300x odolnejší proti mechanickému poškodeniu než PMMA

Heatstop má výborné termoodrazové vlastnosti, eliminuje prehriatie miestností -perleť

Solar lexan control IR spojuje vlastnosti PC a Heatstopu (nazelenalé sfarbenie)Fyzikálne údaje

Výborné mechanicko-fyzikálne vlastnosti, nízka špecifická hmotnosť, vysoká pevnosť, odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, výborná priepustnosť svetla.

TEPELNO - TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Súčiniteľ prestupu tepla:

 • 1-vrstvový svetlík … U < 5,6 W.m-2.K-1
 • 2-vrstvový svetlík … U = 1,99 W.m-2.K-1
 • 3-vrstvový svetlík … U = 1,56 W.m-2.K-1
 • 4-vrstvový svetlík … U = 1,29 W.m-2.K-1
Svetelná priepustnosť
 • 1-vrstv. … 92% … 85%
 • 2-vrstv. … 85% … 78%
 • 3-vrstv. … 78% … 72%
 • 4-vrstv. … 70% … 64%

Horľavosť

 • kopule PMMA …. E
 • kopule PC ......…. E
 • podstava .............D

PODSTAVA

Môže byť laminátová, alebo kovová. Laminátové podstavy sa vyrábajú ručným laminovaním v rôznych výškach a sklonoch. Každá podstava je tepelne izolovaná 2 - centimetrovou vrstvou polyuretánovej peny. Podstavy je možné vyrábať v rôznych farbách s rôznym napojením na podklad (trapézové nadstavce, alebo s fóliou). Do podstavy je možné umiestniť ventilátor.

h = 15 cm

h = 30 cm

h = 50 cm

kolmá podst.

profil podst.Osvedčenie, certifikácia

STO-00-0836/Z, OSV-00-0278/Z zo dňa 5.10.2000 CSI č. 212 Protokol č. 15307 o skúškach požiarno - technických charakteristík. Záver skúšok je: k odkvapkávaniu a k odpadávaniuí horiacich i nehoriacich hmôt NEDOŠLO.

Všeobecné informácie
 • Bodové strešné svetlíky sú určené k inštalácii na ploché strechy s maximálnym sklonom 15 stupňov a je ich možné inštalovať na strešný otvor
 • Pri čistení nepoužívajte agresivne saponáty (nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá)
 • Pri manipulácii zo svetlíkom nestúpajte na kopulu, nevystavujte ju pôsobeniu chemických látok a vysokým teplotám (65-70°C).
 • Kopule musia byť min. 15 cm nad úrovňou strechy.
 • Pri doťahovaní kopule je dôležité, aby tesniaca páska ľahko dosadla na použitú podsadu, pri nadmernom dotiahnutí by mohlo dôjsť k prasknutiu kopule!
 • Pohyblivé časti svetlíkov a ovládačov sa musia pravidelne ošetrovať olejom, alebo mazivom, aspoň 1 x ročne.
 • V zime dbajte na to, aby na svetlíku nebola veľká vrstva snehu.
 • Pri manipulácii so svetlíkom dodržujte predpisy bezpečnosti práce.
 • Nedodržaním týchto podmienok zaniká 2 ročná záruka.

Bodové strešné svetlíky, dodávané firmou SPAIM, sa používajú hlavne k priamemu osvetleniu a odvetraniu priemyselných hál, občianskych a bytových stavieb, chát a obytných prívesov. Sú vhodné pre všetky typy plochých striech, prípadne striech s miernym spádom. Použitie: priame osvetlenie a vetranie, nútené vetranie.

Výmeny starých svetlíkov

Niektoré objekty majú staré svetlíky, ktoré nemajú správnou funkčnosť, preto naša firma ponúka kopule vhodné na výmenu starých kopulí, za nové a modernejšie. Kopule ponúkame vo variantách 1- až 4 vrstvových.SPAIM, s.r.o
Horný Šianec 236/15
911 01 Trenčín
tel     +421 32 743 0541
mobil     +421 917 764 717
mail     spaim@spaim.sk