Obchodný názov:
SPAIM s.r.o
Miesto podnikania:
Horny Šianec 236/15
911 01 Trenčín
IČO:
45 845 395
DIČ:
2023106646
IC DPH:
SK2023106646
Predajný sklad:
Karpatska 3491 (byvalý areál ACHP)
Email:
spaim@spaim.sk
SPAIM, s.r.o
Horný Šianec 236/15
911 01 Trenčín
tel     +421 32 743 0541
mobil     +421 917 764 717
mail     spaim@spaim.sk