sklolaminatové silá

Sklolaminátové silá (zásobníky) sú určené pre skladovanie peletovaných (drevené pelety), sypkých (múka, cukor, zrnoviny), granulovaných zmesí (kŕmne granule, plastový granulát) i tekutých zmesí (tekutá melasa, syrovátka, voda) a ďalších materiálov používaných v poľnohospodárstve, potravinárstve i priemysle.

Silá (zásobníky) v štandardnom prevedení sú určené pre materiály do mernej hmotnosti 650 kg/m3. Silá je možné vyrobiť aj pre materiály s vyššou mernou hmotnosťou 800 - 1500 kg/m3.

Teleso sila (zásobníka) sa skladá z dvoch vertikálne (pozdĺžne) delených škrupín, ktoré sú osadené do nosnej konštrukcie. Dobre utesnené skrutkové spojenie obidvoch častí vylučuje zatekanie, či únik uskladneného materiálu. V hornej časti zásobníka je umiestnené veko na pántoch s tesnením, spodná kužeľovitá časť je ukončená výpadom (výpusťou) s možnosťou výberu viacerých druhov (mechanické vyprázdňovanie, výpuste pre špirálové, šnekové, korčekové dopravníky a pod.).

V kužeľovitej časti zásobníka je priehľadný pás na kontrolu množstva uskladneného materiálu. Nosnú oceľovú konštrukciu tvoria 3 (resp. 4) nohy (podľa veľkosti sila), ktoré sa kotvia na betónové pätky, resp. na základovú dosku. Pre pneumatické plnenie zásobníkov slúžia nohy zároveň ako plniace a odvetrávacie potrubie. Všetky kovové časti sila sú pozinkované.


        


    Výhody sklolaminátových síl:

  • vysoká pevnosť (porovnateľné s oceľovým plechom)
  • dlhá životnosť (odolný voči UV žiareniu, odolný voči korózii)
  • elektricky nevodivý (izolant magnetických polí)
  • extrémna odolnosť voči poveternostným vplyvom i chemickým látkam
  • tepelno - izolačné vlastnosti (uskladnený materiál sa vplyvom slnka neprehrieva, tak ako u oceľových síl, nedochádza ku kondenzácii vodných pár v zásobníku - je vylúčené nalepenie obsahu zásobníka na stenu a následnej tvorbe plesní)
  • jednoduchá montáž, resp. demontáž a prevoz zásobníka, minimálna údržba
V rámci príslušenstva dodávame : - naskladňovacie a vyskladňovacie šnekové dopravníky, špirálové a korčekové dopravníky - predĺženie nôh sila o 1,0, resp. 1,5 m - bezpečnostnú plošinu - na vyžiadanie - farebnú povrchovú úpravu sila - kontrolné okienko v spodnej časti sila
    
SPAIM, s.r.o
Horný Šianec 236/15
911 01 Trenčín
tel     +421 32 743 0541
mobil     +421 917 764 717
mail     spaim@spaim.sk